Обявление:

 

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ. бр. 91 от 2002 с посл. изм. и доп.) „ТИРЛИН“ АД има инвестиционното предложение за изграждане на „Многоетажен гараж“ в поземлен имот с идентификатор 56784.506.1458, гр. Пловдив

 


ФИРМА "ТИРЛИН" АД ПРЕДЛАГА:

 

Апартаменти в строеж в нов жилищен комплекс на бул. Марица 25. Просторни, с прекрасна гледка към реката, високо качество на строителството.

 

За подрбона информация - www.tirlin-lux.com или 0896601890 - инж. Иво Гарабедян