Удостоверения

Удостоверения

Фирмата е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя в Първа, Втора, Трета, Четвърта и Пета група.