Gallery

Технически университет - филиал Пловдив, IV-ти корпус