Изпълнени обекти

Жилищен комплекс на бул. Марица 27