Изпълнени обекти

Жилищна сграда на ул. Сакар 10, гр. Пловдив

Жилищна сграда на ул. Сакар 10, гр. Пловдив

Жилищната сграда е завършена с Акт обр. 16 през 2022 г.

Сградата е на 6 етажа + подземно ниво за паркиране