Изпълнени обекти

Жилищна сграда на ул. Захари Стоянов 76, гр. Пловдив