Изпълнени обекти

Жилищно-търговска сграда - площад Кочо Честименски