Изпълнени обекти

Католически храм Св. дух - ЖР Тракия