Изпълнени обекти

Цех за кофражни платна и пакетиране на сухи хранителни продукти Храмар - гр. Кричим