Тирлин АД набира служители

Тирлин АД набира служители

Поради нарастващия обем на изпълняваните обекти, дружеството набира следните кадри:

- Технически ръководител на строителен обект. Изисквания към кандидатите: завършено минимум средно специално образование "Строителен техник", стаж по специалността - 3 години

- Арматуристи и зидарокофражисти

- Електротехник