Информация за Тирлин АД

“Тирлин“ АД гр. Пловдив е строителна фирма с богата история и прогресиращи възможности. Дружеството приватизира на 100 % Общинската фирма ЕАД “Тирлин” през 1996 г. Традициите в строителството са резултат от дългогодишната история. Правоприемник е на “Промишлен район” на ДСО гр. Пловдив, основано още през 1967 год. след това се преименува на “ Р М С К “ - специализиран район за промишлено строителство. Влиза в състава на СМК – ПЛОВДИВ след обединение със “Заводски строежи” през 1976 год. През 1979 год. се отделя като “Първо строително управление” на СМК. През 1989 год. с образуването на фирмите се преименува в “Тирлин” и е общинска фирма.

92-ма души правят дружеството, което изкупува Общинската фирма и от 1997 год. с Решение № 2276/8.4.1997 г. на Окръжен съд гр. Пловдив е регистрирано Акционерно дружество “Тирлин”. Работниците са висококвалифицирани, а техническите ръководители и служителите са добри професионалисти с богат опит и умения. В България работят средно около 140 души. Специализацията на строително предприятие изпълняващо предимно промишлено строителство се е запазило от създаването до момента. От 1974 год. насам изпълнява почти всички обекти проектирани по сглобяемите конструктивни системи, а по Е1`72 е единствената фирма в Пловдивски окръг. След 1980 г. излиза от тясната специализация и освен сглобяемото строителство и ППП изпълнява и довършителните работи на промишлените обекти, културно-битовите обекти, а и на жилищните обекти. С оптималните бригади и звена днес фирмата успешно изпълнява всякакъв вид строителство.

Дружеството работи предимно като главен изпълнител по договори с възложители и по-малко на предприемачески начала.

„Тирлин“ АД разполага със солидна база. На бул. “Марица” 27 се намира офиса на дружеството, освен административните сгради върху повече от 10 дка са разположени още складове, работилници, паркинг.
На околовръстния път София-Асеновград в близост до Кукленско шосе върху площ от 6 дка е разположена Складова база.
 

За високото качество при изпълнение на строително-монтажните работи фирмата е носител на Международен приз за качество “Интернешънъл Голд Стар”. За 1997 г. и 2000 г. е носител на наградата на Регионалния клон на Строителната камара за най-добра фирма “Златният отвес”, а за 2002 г. е носител на "Златната мистрия" за цялостно строителство.

Три години подред взима І-во място и наградите на “Комарс” АД за най-голям оборот. Носител е и на наградата на в-к “Строителство имоти” за 1998 г.

Фирмата е редовен член на Строителната камара, Търговско-Промишлената камара, Стопанската камара, РНТС, Съюз на реставраторите и консерваторите и др.

Фирмата спонсорира редица спортни начинания на Община Пловдив, както и културни мероприятия. Беше един от основните спонсори на театрален фестивал “ Сцена на кръстопът “.

В съдружие с още две фирми и физически лица спомогна за издаването на Книгата за Възрожденските майстори “Достолепие българско” – І-ви и ІІ-ри том на български и на английски език и на няколко други издания сред които Книга за Пловдив”, “Книга за Светите места в България” и “Книга за Кольо Фичето” по случай 200 години от рождението му.

Фирмата е търсен партньор от редица фирми и предприятия за съвместна работа.